CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

HƯỚNG DẪN CÁC NÚT NHẤN - MODEL KHÔNG CÓ MÀN HÌNH LCD

– NÚT NHẤN A –

 

TẮT

VẬN HÀNH

Nhấn và giữ nút (A) trong khoảng 5 giây.

GIẢI THÍCH VẬN HÀNH

Âm báo “Shut down the system.” sẽ phát và thiết bị được tắt.

BẬT

VẬN HÀNH

Nhấn và giữ nút (A) trong khoảng 5 giây.

GIẢI THÍCH VẬN HÀNH

Âm báo “Start recording.” sẽ phát và thiết bị được bật.

 

 

TẮT WIFI

VẬN HÀNH

Nhấn nút (A) trong 1.5 giây, âm báo  “Ding” sẽ phát.

GIẢI THÍCH VẬN HÀNH

Âm báo “Wifi power is off.” sẽ phát và Wifi được tắt.

BẬT WIFI

VẬN HÀNH

Nhấn nút (A) trong 1.5 giây, âm báo  “Ding” sẽ phát.

GIẢI THÍCH VẬN HÀNH

Âm báo “Wifi power is on.” Sẽ phát và Wifi được bật.

※ Chức năng ‘Wi-Fi ON/OFF’ cho phép người dùng bật/tắt Wifi. Tránh nhầm lẫn với nút nhấn đăng ký Wifi. Khi kết nối với smartphone, bạn phải nhấn nút đăng ký Wifi.

※ Với martphone đã đăng ký trước đây, người dùng không cần phải đăng ký lại kể cả khi đã bật/tắt Wifi.

※ Cài đặt mặc định – Chức năng Wifi được bật / Hỗ trợ sản phẩm: Q9, X9, X1.

 

 

– NÚT NHẤN B –

 

BẬT CHẾ ĐỘ ĐĂNG KÝ WIFI

VẬN HÀNH

Nhấn nhanh nút (B) shortly. Âm báo “Ding-dong” sẽ phát.

GIẢI THÍCH VẬN HÀNH

Âm báo “Stand-by mode for the registration.” sẽ phát báo hiệu việc đăng ký Wifi được khởi tạo.

TẮT CHẾ ĐỘ ĐĂNG KÝ WIFI

VẬN HÀNH

Nhấn nhanh nút (B) shortly. Âm báo “Ding-dong” sẽ phát.

GIẢI THÍCH VẬN HÀNH

Âm báo “Stand-by mode for the registration is released.” sẽ phát báo hiệu việc đăng ký Wifi được tắt.

 

 

TẮT GHI ÂM

VẬN HÀNH

Nhấn nút (B) trong 3 giây, âm báo “Ding-dong” sẽ phát.

GIẢI THÍCH VẬN HÀNH

Âm báo “Stop recording the voice.” sẽ phát báo hiệu việc ghi video sẽ không có âm thanh.

BẬT GHI ÂM

VẬN HÀNH

Nhấn nút (B) trong 3 giây, âm báo “Ding-dong” sẽ phát.

GIẢI THÍCH VẬN HÀNH

Âm báo “Start recording the voice.” sẽ phát báo hiệu việc ghi video sẽ kèm theo âm thanh.

HƯỚNG DẪN CÁC NÚT NHẤN - MODEL CÓ MÀN HÌNH LCD

– NÚT NHẤN A –

TẮT NGUỒN

VẬN HÀNH

Nhấn và giữ nút (A) trong khoảng 5 giây.

GIẢI THÍCH VẬN HÀNH

Âm báo “Shut down the system.” được phát, và thiết bị sẽ tắt.

BẬT NGUỒN

VẬN HÀNH

Nhấn và giữ nút (A) trong khoảng 5 giây.

GIẢI THÍCH VẬN HÀNH

Âm báo “Start recording.” được phát, và thiết bị sẽ bật.

 

 

 

 

TẮT WIFI

VẬN HÀNH

Nhấn nút (A) trong 1.5 giây, âm báo “Ding” sẽ phát.

GIẢI THÍCH VẬN HÀNH

Âm báo “Wifi power is off.” được phát, và Wifi sẽ tắt.

WI-FI ON

VẬN HÀNH

Nhấn nút (A) trong 1.5 giây, âm báo “Ding” sẽ phát.

GIẢI THÍCH VẬN HÀNH

Âm báo “Wifi power is on.” được phát, và Wifi sẽ bật.

 

 

 

※ Chức năng ‘Wi-Fi ON/OFF’ cho phép người dùng bật/tắt Wifi. Tránh nhầm lẫn với nút nhấn đăng ký Wifi. Khi kết nối với smartphone, bạn phải nhấn nút đăng ký Wifi

※ Với martphone đã đăng ký trước đây, người dùng không cần phải đăng ký lại kể cả khi đã bật/tắt Wifi.

※ Cài đặt mặc định – Chức năng Wifi được bật / Hỗ trợ sản phẩm: TX9

 

 

CÂN CHỈNH LẠI MÀN HÌNH CẢM ỨNG

VẬN HÀNH

Nhấn nhanh nút (A) 3 lần, âm báo “Ding” sẽ phát.

GIẢI THÍCH VẬN HÀNH

Màn hình sẽ chuyển sang chế độ cân chỉnh lại.

 

 

 

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THAY ĐỔI NGÔN NGỮ?

Ngôn ngữ chỉ có thể được thay đổi từ nhà sản xuất. Sản phẩm sẽ không được bảo hành trong trường hợp mua từ thị trường nội địa hoặc nhà cung cấp không chính thức.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CẬP NHẬT FIRMWARE?

Sản phẩm tự động cập nhật firmware khi người dùng mở ứng dụng IROAD trên điện thoại hoặc phần mềm máy tính.